วัตถุหอประวัติ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย
หนังสือปาฏิหาริย์ความดี 50 ปี ม.อ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Www.free-counter-plus.com

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2556

ติดต่อ webmaster: nawapong.p@psu.ac.th
หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-312318 หรือ 0-73313928-45