เอกสารประกอบกิจกรรม Happy Workplace

# วันที่จัดกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม เวลา
1 06 ก.พ. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ยำเพื่อสุขภาพ และชามะละกอล้างพิษ 13.00 น. - 15.00 น
2 11 ก.พ. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : หมอนเพื่อสุขภาพ และน้ำอัญชันมะนาว 13.00 น. - 15.00 น
3 25 ก.พ. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ลดพุงลดโรคด้วยการแกว่งแขน ครั้งที่ 1 13.00 น. - 15.00 น.
4 05 มี.ค. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ผักสวนครัวทอดเพื่อสุขภาพ และลางจืดล้างพิษ 13.00 น. - 15.00 น.
5 25 มี.ค. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ลดพุงลดโรคด้วยการแกว่งแขน ครั้งที่ 2 13.00 น. - 15.00 น.
6 01 เม.ย. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : บัวลอยน้ำขิง และน้ำย่านาง 13.00 น. - 15.00 น.
7 22 เม.ย. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : แกงเลียงเพื่อสุขภาพ และน้ำใบเตยตะใคร้ 10.00 น. - 12.00 น.
8 06 พ.ค. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ซุปเห็ด 5 อย่าง และชาใบขลู่ 13.00 น. - 15.00 น.
9 20 พ.ค. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : แต่งหน้าทำผมอย่างง่าย และน้ำสับปะรด และใบโหรพา 13.00 น. - 15.00 น.
10 03 มิ.ย. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : สลัดธัญญาพืช และน้ำฟักข้าว 13.00 น. - 15.00 น.
11 18 มิ.ย. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ธัญญาพืชเพื่อสุขภาพ Chia Seed และน้ำไมยราบ 13.00 น. - 15.00 น.
12 24 มิ.ย. 2558 กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : สรุปปิดโครงการเมนูล้างพิษพิชิตโรค 10.00 น. - 13.00 น.
13 12 ก.ค. 2558 ถึง 16 ก.ค. 2558 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "กิจกรรมทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์" -