ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว หมวดหมู่ข่าว วันที่หมดอายุข่าว ผู้ชม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ข่าวงานพัสดุ
29 มิถุนายน 2561
100 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอการผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทย ข่าวอบรม/สัมมนา ภายใน
29 ธันวาคม 2560
49 ครั้ง
ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 ภูมิภาค เพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข่าวงานประชาสัมพันธ์
15 ธันวาคม 2560
8 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2560 ข่าวกองธุรการ
10 พฤศจิกายน 2560
135 ครั้ง
กบข. เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต" ข่าวกองธุรการ
27 ตุลาคม 2560
17 ครั้ง
ทบทวนและแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมินครั้งที่ 2/2560 ข่าวกองธุรการ
31 สิงหาคม 2560
48 ครั้ง
ทบทวนและแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมินครั้งที่ 2/2560 (สนอ.) ข่าวกองธุรการ
31 มีนาคม 2560
41 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ 2/2560 ข่าวกองธุรการ
31 มีนาคม 2560
25 ครั้ง
การรับเหรียญราชการชายแดนสำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ข่าวกองธุรการ
31 มีนาคม 2560
56 ครั้ง
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน ข่าวงานประชาสัมพันธ์
30 มกราคม 2560
26 ครั้ง
กำหนดการเดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ข่าวกองธุรการ
24 กุมภาพันธ์ 2560
37 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ข่าวกองธุรการ
08 ธันวาคม 2559
24 ครั้ง
การขอ UserName และ Password ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเปลี่ยนแผนการลงทุน ข่าวกองธุรการ
28 ตุลาคม 2559
54 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย การทำงานแบบมืออาชีพในองค์กรยุคใหม่ : มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายจากศิษย์เก่า ม.อ. ข่าวอบรม/สัมมนา ภายใน
14 ตุลาคม 2559
25 ครั้ง
การขยายเวลาการจัดทำข้อตกลงภาระงานเฉพาะรอบการประเมิน 1/2560 มติ ค.บ.ม. ครั้งที่ 8/2559 ข่าวกองธุรการ
26 สิงหาคม 2559
18 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน
11 มิถุนายน 2559
39 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน
16 มิถุนายน 2559
1 ครั้ง
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข่าวสมัครงาน
01 มิถุนายน 2559
1 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2559 ข่าวกองธุรการ
29 เมษายน 2559
62 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2559 ข่าวกองธุรการ
27 เมษายน 2559
97 ครั้ง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559 ข่าวกองธุรการ
27 เมษายน 2559
53 ครั้ง
โครงการเงินกู้ยืมสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. 2559 ข่าวกองธุรการ
27 เมษายน 2559
15 ครั้ง
การเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2559 ข่าวกองธุรการ
28 มีนาคม 2559
33 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2556 ข่าวกองธุรการ
08 มกราคม 2559
66 ครั้ง
หน้าเว็บไซต์การคำนวนระยะทางของงานยานยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ เหตุด้วยเว็บไซต์กรมทางหลวงขัดข้อง ข่าวกองธุรการ
20 พฤศจิกายน 2558
62 ครั้ง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ข่าวสมัครงาน
11 ธันวาคม 2558
1 ครั้ง
ประกาศผลการสอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ข่าวสมัครงาน
20 พฤศจิกายน 2558
1 ครั้ง
ประกาศผลการสอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าวสมัครงาน
20 พฤศจิกายน 2558
1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข่าวสมัครงาน
20 พฤศจิกายน 2558
6 ครั้ง
สำรวจผู้สนใจใช้งานโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2558 ข่าวอบรม/สัมมนา ภายใน
27 สิงหาคม 2558
42 ครั้ง

หน้า