ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย การทำงานแบบมืออาชีพในองค์กรยุคใหม่ : มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายจากศิษย์เก่า ม.อ.

เรียน บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ม.อ.102/251 ลว. 5 ต.ค. 2559 (แจ้งเวียนทางระบบ E-DOCs)

    วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง
การทำงานแบบมืออาชีพในองค์กรยุคใหม่ : มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายจากศิษย์เก่า ม.อ.
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ หอประชุม มอ. ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
โดยคุณสมพงษ์ เจริญสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากร

     สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย สามารถแจ้งชื่อได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี โทร 1040, 1041

วันหมดอายุข่าว: 

ศุกร์, 14 ตุลาคม 2559

ผู้ประกาศข่าว: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: