ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ 2/2560

PDF icon 9.332.pdf (462.83 KB) 

วันหมดอายุข่าว: 

ศุกร์, 31 มีนาคม 2560

ผู้ประกาศข่าว: 

ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: