ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 ภูมิภาค เพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

PDF icon opinion low.pdf (335.9 KB) 

วันหมดอายุข่าว: 

ศุกร์, 15 ธันวาคม 2560

ผู้ประกาศข่าว: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: