ประชาสัมพันธ์การนำเสนอการผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทย

เรียน ข้าราชการบำนาญ และผู้สนใจ

        ด้วยธนาคารกรุงไทยสาขาเจริญประดิษฐ์ จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริการทางการเงิน
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอนกประสงค์ผู้รับบำนาญ ผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี 
และกองทุนอื่น ๆ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี (ชั้น 2)

        สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์มายัง คุณสิริชัย พลับช่วย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ทาง E-Mail:  sirichai.pl@psu.ac.th   โทร.1021 
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

        สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
        ขอบคุณครับ

วันหมดอายุข่าว: 

ศุกร์, 29 ธันวาคม 2560

ผู้ประกาศข่าว: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: