ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61.pdf (139.66 KB) ข้อมูลจากงานพัสดุ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

วันหมดอายุข่าว: 

ศุกร์, 29 มิถุนายน 2561

ผู้ประกาศข่าว: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: