ข่าวจากกองธุรการ

หัวข้อข่าว วันที่หมดอายุข่าว ผู้ชม
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2560
10 พฤศจิกายน 2560
135
กบข. เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"
27 ตุลาคม 2560
17
ทบทวนและแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมินครั้งที่ 2/2560
31 สิงหาคม 2560
48
ทบทวนและแจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมินครั้งที่ 2/2560 (สนอ.)
31 มีนาคม 2560
41
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ 2/2560
31 มีนาคม 2560
25
การรับเหรียญราชการชายแดนสำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ปี พ.ศ. 2558 - 2559
31 มีนาคม 2560
56
กำหนดการเดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปี 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
37
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
08 ธันวาคม 2559
24
การขอ UserName และ Password ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเปลี่ยนแผนการลงทุน
28 ตุลาคม 2559
54
การขยายเวลาการจัดทำข้อตกลงภาระงานเฉพาะรอบการประเมิน 1/2560 มติ ค.บ.ม. ครั้งที่ 8/2559
26 สิงหาคม 2559
18
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2559
29 เมษายน 2559
62
โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2559
27 เมษายน 2559
97
โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559
27 เมษายน 2559
53
โครงการเงินกู้ยืมสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. 2559
27 เมษายน 2559
15
การเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2559
28 มีนาคม 2559
33
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2556
08 มกราคม 2559
66
หน้าเว็บไซต์การคำนวนระยะทางของงานยานยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ เหตุด้วยเว็บไซต์กรมทางหลวงขัดข้อง
20 พฤศจิกายน 2558
62
ปฏิทินการประชุมหัวหน้างานกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2558
16 ธันวาคม 2558
59
กองธุรการ ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยรับฟังการประเมินการประกันคุณภาพ
31 กรกฎาคม 2557
48
กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี ขออภัยในความไม่สะดวกวันที่ 25 กค.นี้
26 กรกฎาคม 2557
19
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 1
18 กรกฎาคม 2557
98
ขออภัยในความไม่สะดวก วันที่ 29-30 พ.ค. สัมมนากองธุรการ ประจำปี 2557
31 พฤษภาคม 2557
18