กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ธัญญพืชเพื่อสุขภาพ Chia Seed และน้ำไมยราบ

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พุธ, 18 มีนาคม 2558

สถานที่ ณ : 

ห้องโถง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่ภาพ: