กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : แกงเลียงเพื่อสุขภาพ และน้ำใบเตยตะไคร้

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พุธ, 22 เมษายน 2558

สถานที่ ณ : 

หอประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่ภาพ: