กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค : ซุปเห็ด 5 อย่าง และชาใบขลู่

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พุธ, 06 พฤษภาคม 2558

สถานที่ ณ : 

ห้องโถง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่ภาพ: