บุคลากรกองธุรการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 ประสานเกมส์

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

จันทร์, 23 พฤษภาคม 2559 ถึง พุธ, 25 พฤษภาคม 2559

สถานที่ ณ : 

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี