บุคลากรกองธุรการฯ ร่วมกิจกรรม "PSU IS OUR HOME"

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พุธ, 08 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ ณ : 

บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

 บุคลากรกองธุรการฯ ร่วมกิจกรรม "PSU IS OUR HOME" โดยทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. และวันรูสะมิแล ประจำปี 2560