สัมมนากองธุรการ

วันที่จัดสัมมนา สถานที่ ประจำปีเรียงจากน้อยไปมาก
สัมมนากองธุรการ 2558 12 พ.ย. 2557 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 2558
สัมมนากองธุรการ 2557 29 พ.ค. 2557 ถึง 30 พ.ค. 2557 ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี และหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา 2557
สัมมนากองธุรการ 2555 18 ม.ค. 2557 ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 2555
สัมมนากองธุรการ 2554 27 พ.ค. 2554 ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 2554
สัมมนากองธุรการ 2553 27 พ.ค. 2553 ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 2553