Up เปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี Slideshow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดโครงการ ชาวสงขลานครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่วิทยาเขตปัตตานี โดยคาดหวังว่าบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนจะร่วมกันบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า 5,500,000 CC (ห้าล้านห้าแสน ซีซี) จากผู้ร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 3,000 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปี

1226612
1226617
1226619
1226621
1226623
1226624
1226626
1226631
1226632
1226634
1226635
1226644
1226648
1226652
1226654
1226656
1226659
1226660
1226662
1226664
1226666
1226667
1226668
1226670
1226674
1226676
1226677
1226679
1226680
1226681
1226683
1226685

Total images: 32 | Last update: 3/11/21 9:46 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help