เพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุดพิเศษ ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี    (อ่านความเป็นมา)

 

 

เพลงประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

 
ชื่อเพลง ฟังเพลง
 
  พริ้วศรีตรัง
  ยังไม่ลืมศรีตรัง
  เขตรั้วสีบลู
  สงขลานครินทร์
  แดนสรวง
  ร่มศรีตรัง
  ถิ่นศรีตรัง
  ทะเลสีบลู
  ลาร่มศรีตรัง
  รำวงน้องก็อีกราย
 

 

เพลงมหาวิทยาลัยชุด "ร่มศรีตรัง"
จัดทำเพื่อตั้งกองทุน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ชื่อเพลง ฟังเพลง
 
  ร่มศรีตรัง
  ใครคนหนึ่ง 
  กว่าตะวันลับฟ้า
  ยังไม่ลืมศรีตรัง
  ช้ำใจ
  น้องมาลัย
  ใจของเรา
  รักเธอ 
  ขอคืน
  ถิ่นศรีตรัง
  อาณาจักรศรีตรัง

ผู้อุปการคุณ คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร  คุณโกวิท สีตรายัน

นักร้องเกียรติยศ คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี  คุณสุเทพ วงศ์กำแหง  คุณจินตนา สุขสถิตย์  คุณทนงศักดิ์ ภักดีเทวา  คุณมาริษา อมาตยกุล  คุณวินัย พันธุรักษ์

ผู้ประพันธ์เพลง รศ.วันเนาว์ ยูเด็น   ผศ.มะเนาะ ยูเด็น  

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง รศ.วันเนาว์ ยูเด็น   ผศ.มะเนาะ ยูเด็น

ผู้แยกเสียงประสาน คุณไชยศักดิ์ รุกขรังสฤษฎ์

เพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

ชื่อเพลง
ฟังเพลง
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี  
1.ปาน   ธนพร     ขับร้องนำหมู่ นักร้องประสานเสียง พิมพ์ปฏิภาณกรุ๊ป
2.บรรเลง
3.ดนตรีประกอบร้อง ( Backing Track ) ไม่มีคอรัส
4.ดนตรีประกอบร้อง ( Backing Track ) มีคอรัส
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์กิจที่หนึ่ง  
1.โต๋   ศักดิ์สิทธิ์   ขับร้องนำหมู่ นักร้องประสานเสียง พิมพ์ปฏิภาณกรุ๊ป
   
(เปียโน..ศักดิ์สิทธิ์   เวชสุภาพร)
2.บรรเลง
3.ดนตรีประกอบร้อง ( Backing Track ) ไม่มีคอรัส
4.ดนตรีประกอบร้อง ( Backing Track ) มีคอรัส

ความเป็นมาของเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี