Home > Vol. 42, No 2 (2562)                                                                                     | งานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ
 

ฉบับเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            ดูในรูปแบบ e-book           

 สารบัญ 

ม.อ.ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รายละเอียด
     
เครือข่ายวิชาการ 24 องค์กร เผยผลสำรวจสันติภาพชายแดนใต้ พบประชาชนชายแดนใต้มีความหวังและอยากเห็นความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติภาพ แม้จะมองว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง แต่ก็พร้อมสนับสนุนกระบวนสันติภาพ รายละเอียด
     
ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา Lc Open House ศูนย์กลางการเรียนรู้และการทดสอบความสามารถด้านภาษา  รายละเอียด

ม.อ.ปัตตานี ร่มกับสำนักงานจัดหางาน จ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

   รายละเอียด
 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริงช่วยเหลือชุมชน รายละเอียด
     

16 หน่วยงาน ม.อ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

รายละเอียด
     
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ รายละเอียด
     
วิทยาเขตปัตตานี มุ่ง 5ด้านสร้างนักศึกษาคุณภาพและปลุกสำนึกมหาวิทยาลัยสีเขียว รายละเอียด
     
คณะศึกษาศาสตร์ ยกระดับการศึกษา จัดโครงการและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ Smart People เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
     
ภาพข่าว รายละเอียด
     
ภาพข่าว รายละเอียด
     
แนะนำหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด
     วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail:pr.pattani@g.psu.ac.th
https://administration.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html
ISSN 0859-9734

Webmaster : sureeya.l@psu.ac.th