Home > Vol. 44                                                                                                         | งานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ
 

ฉบับเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            ดูในรูปแบบ e-book           

 สารบัญ 

เปิดแล้ว "ตู้สีบลู" แบ่งปันความรัก ทุกวันจันทร์ร่วมดูแลชาวสงขลานครินทร์

รายละเอียด
     
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับงบประมาณเกือบ 8 แสนบาท จากโครงการยุวทูตของกระทรวง อว. รายละเอียด
     
วิทยาเขตปัตตานี จัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของ
โควิด-19 รวมกว่าสิบล้านบาท
 รายละเอียด

ม.อ.ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยียวยานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19

   รายละเอียด
 
คณะวิทยาการสื่อสาร จับมือ 4 มหาวิทยาลัยใน 3 ภูมิภาค สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "สังคม ความรู้ และดิจิทัล" (KDS2021) รายละเอียด
     

ม.อ.ปัตตานี แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์

รายละเอียด
     
"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน จ.ปัตตานี โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด
     
(ต่อ) "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน จ.ปัตตานี โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด
     
เล่าเรื่องผ่านภาพ ชาวสงขลานครินทร์ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" รายละเอียด
     
(ต่อ) เล่าเรื่องผ่านภาพ ชาวสงขลานครินทร์ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" รายละเอียด
     
เปิดโรงเรือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ผลงานนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี รายละเอียด
     

เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

รายละเอียด
 

ม.อ.ระดมอาจารย์แพทย์ พยาบาลจากวิทยาเขตหาดใหญและปัตตานี ช่วยเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวปัตตานี ร่วม 3,000 คน

รายละเอียด
     
วิทยาเขตปัตตานี มีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 รวม 25 คน รายละเอียด
     
แนะนำหลักสูตรวิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail:pr.pattani@g.psu.ac.th
https://administration.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html
ISSN 0859-9734

Webmaster : sureeya.l@psu.ac.th