สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

จำนวนผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

??????????????  

ติดต่อกรรมการสโมสร e-mail : staff-club@g.psu.ac.th
webmaster : nawapong.p@psu.ac.th

ปรับปรุง1 ตุลาคม 2564


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี อาจารย์จารึก สระอิส นายกสโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี
พร้อมคณะกรรมการสโมสรฯ ได้นำอาหารเย็นซึ่งประกอบด้วยข้าว แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟัก และไข่ต้ม รวม 90 ชุด ไปมอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ที่กักตัวสังเกตอาการที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านนางเยาวเรศ เหลืองธุวปราณีต หัวหน้าศูนย์กักกัน LQ2 หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี