สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

จำนวนผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

??????????????  

ติดต่อกรรมการสโมสร e-mail : staff-club@g.psu.ac.th
webmaster : nawapong.p@psu.ac.th

ปรับปรุง 26 ตุลาคม 2562


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           การประชุมกรรมการสโมสรบุคลากร ปี 2562-2563 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562