ข่าวทั้งหมด

เรื่องหมวดข่าววันที่
  Asia University สาธารณรัฐไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม 2023 Summer Program physical classes and online classes

ข่าวกิจการนานาชาติ

10-01-2023

  TaiwanICDF สาธารณรัฐประชาชนไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

ข่าวกิจการนานาชาติ

28-12-2022

  8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBAL ISSUES IN MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH” Tokyo, Japan

ข่าวกิจการนานาชาติ

27-12-2022

  ประชาสัมพันธ์ทุน China-AUN Scholarship 2023/2024 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน

ข่าวกิจการนานาชาติ

26-12-2022

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ XJTU สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปริญญาตรี-เอก

ข่าวกิจการนานาชาติ

01-12-2022

 National Pingtung University, Taiwan. Training the Trainer Program 2023

ข่าวกิจการนานาชาติ

11-11-2022

  โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ MFA Internship Program ประจำปี 2566 กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวกิจการนานาชาติ

11-11-2022

  U.S. Embassy Thailand 2023 - Foreign National Student Intern Program

ข่าวกิจการนานาชาติ

28-10-2022

  Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET scholarships 2023/2024

ข่าวกิจการนานาชาติ

27-10-2022

  Public Holiday on 24 October 2022

ข่าวกิจการนานาชาติ

21-10-2022

  Upcoming Long Holiday in Thailand

ข่าวกิจการนานาชาติ

12-10-2022

  Chivening Scholarships 2023/2024

ข่าวกิจการนานาชาติ

05-10-2022

  Intenship for Thai Speaking Students in the Netherlands

ข่าวกิจการนานาชาติ

01-09-2022

  Webinar Series : Australian and Thai Universities in 2022

ข่าวกิจการนานาชาติ

16-08-2022

  Public Holiday on 12 August 2022

ข่าวกิจการนานาชาติ

10-08-2022

  Long Holiday in Thailand (28 - 31 July 2022)

ข่าวกิจการนานาชาติ

26-07-2022

  Long Holiday in Thailand

ข่าวกิจการนานาชาติ

12-07-2022

  Public Holiday on 11 July 2022

ข่าวกิจการนานาชาติ

08-07-2022

  ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี

ข่าวสื่อสารองค์กร

15-06-2022

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวสื่อสารองค์กร

15-06-2022

  ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ให้กับศรีตรังช่อใหม่

ข่าวสื่อสารองค์กร

15-06-2022

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน AUN-QA ระดับนานาชาติ

ข่าวสื่อสารองค์กร

15-06-2022

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดมหกรรมงานแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 ที่ปัตตานี

ข่าวสื่อสารองค์กร

10-06-2022